Ο Δήμος Ν. Προποντίδας προχώρησε στην προσφορά αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή προς την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.
Τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, τα οποία πιστοποιήθηκαν ως χειριστές Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών, είναι τα εξής:
Δροσούδη Έφη 6937038834, Σωτηρίου Αφροδίτη 6946548974, Βουλβουτζή Βασιλική 6945265696, Ελιόγλου Νίκος 6974491800, Πούλιος Αθανάσιος 6977681104, Κόμπου Σταυρούλα 6975719923, Βασιλειάδου Κυριακή 6973372306
Κεσίδης Βασίλης 6973391410, Ελαιοδώρου Χρήστος 6976481856,
Σε κάθε περίπτωση αρχικά ενημερώνεται το ΕΚΑΒ στο 166.