Βρέθηκε νικητής Χριστίνα Τσουκαλά (μιμοζα)

Φωτογραφία του χρήστη Γ.Α.Σ Τορωναίος Συκιάς.