ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Τετάρτη 20 Φεβ. 2019 Ώρα : 14:30
1 Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ – ΝΕΟΣ ΠΟ Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ – ΤΣΙΡΩΝΑΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛ.