Μέτα από τρία χρόνια επιστρέφει στην Γαλάτιστα ο μπακ Αλέξανδρος Μπουσνάκης!
Πολύ καλή κίνηση για την ομάδα του κυρίου Καρτα.

.