Παρακαλούνται , οι ομάδες που δεν χάραξαν την περιοχή του προπονητή , να το κάνουν οπωσδήποτε μέχρι την επομένη αγωνιστική 24 Μαρτίου ! Η χάραξη θα πρέπει να έχει ως έξης : 1 μέτρο δεξιά και αριστερά του πάγκου και μέχρι 3 μέτρα μπροστά από τον πάγκο, εφόσον η απόσταση από την πλάγια γραμμή το επιτρέπει . Εφόσον οι πάγκοι είναι κοντά στην πλάγια γραμμή , θα πρέπει η περιοχή του προπονητή να απέχει από την πλάγια γραμμή τουλάχιστον 1 μέτρο προκειμένου να μην παρενοχλείται ο επόπτης γραμμών!

Φωτογραφία του Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής.

Ο έλεγχος θα γίνεται από τον παρατηρητή του αγώνα , αλλά και από τον διαιτητή!

Σας ευχαριστουμε !