Είσοδο ομάδων μαζί τους μικρούς ποδοσφαιριστές από την σχολή ποδοσφαίρου Cosmos FC που συνεργάζεται με τον Π.Ο.Μ !!!