«ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ να είσαι δίπλα στον Π.Ο.Ν.Κ.»

Δευτέρα 25/06/2018 & Ώρα 21:00 στο γήπεδο μας:
Ενημερώνομαι, Καταθέτω τις ιδέες μου, Συμμετέχω.

#Συμμετέχω #ΠΟΝΚ