Μια ωραία πρωτοβουλία ανέλαβαν οι παίχτες της pro junior της Θύελλας, καθαρίζοντας τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός είναι πολιτισμός κι ότι εκτός από το σώμα διαπλάθει και σωστούς χαρακτήρες.Φωτογραφία του χρήστη Α.Σ Θύελλα Στανού Χαλκιδικής.

Φωτογραφία του χρήστη Α.Σ Θύελλα Στανού Χαλκιδικής.

Φωτογραφία του χρήστη Α.Σ Θύελλα Στανού Χαλκιδικής.

Φωτογραφία του χρήστη Α.Σ Θύελλα Στανού Χαλκιδικής.

Φωτογραφία του χρήστη Α.Σ Θύελλα Στανού Χαλκιδικής.

Φωτογραφία του χρήστη Α.Σ Θύελλα Στανού Χαλκιδικής.

 

Φωτογραφία του χρήστη Α.Σ Θύελλα Στανού Χαλκιδικής.

Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά.