Η Σοφία μας έχει πρόβλημα καρδιάς πολύ σοβαρό και θα χρειαστεί άμεσα εγχείρηση. Το κόστος είναι αρκετά υψηλό και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας σοβαρή. Οποιαδήποτε βοήθεια σας θα είναι πολύτιμη για την οικογένεια.
Αριθ.λογαρ. 6232 010260 850 Τράπεζα Πειραιώς Αγγίδης Ορέστης-Αγγίδου Ανθούλα.