Επιστρέφουν στο Νέμεσις Συκιάς ο Γιώργος Φάλκος και ο Παναγιώτης Καζάκας, οι οποίοι έμειναν ελεύθεροι από την ομάδα της Φοίνιξ Νικητής…

Γιώργος Φάλκος:

Παναγιώτης Καζάκας: