Ο Καρπούζης Φώτης επανεκλέχθηκε Πρόεδρος του ΣΔΚ Χαλκιδικής στις εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2018.

Τα μέλη του νέου ΔΣ είναι:
► Πρόεδρος: Φώτης Καρπούζης
► Αντιπρόεδρος: Ελένη Ζικυρίδου
► Γεν. Γραμματέας: Χρήστος Ελιοδώρου
► Ταμίας: Γιάννης Θωμόπουλος
► Μέλος: Γρηγόρης Παπαδόπουλος

► Αναπληρωματικός: Θανάσης Γαλατσιάνος

Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη.