O Μπάμπης ο Τεννές έφυγε το 2014 απ’τον Απόλλωνα και ανέλαβε τη Λαμία. Το 2015 έφυγε απ’τη Λαμία και ανέλαβε τον Απόλλωνα. Το 2016 έφυγε απ’τον Απόλλωνα και ανέλαβε τη Λαμία. Φέτος έφυγε απ’τη Λαμία και θα αναλάβει τώρα τον Απόλλωνα.